Μέλη της Ένωσης, νομικά πρόσωπα,  που  δραστηριοποιούνται στο Νομό Μεσσηνίας  διαμαρτύρονται για την πληρότητα του περιεχομένου των πιστοποιητικών του ΓΕΜΗ  που λαμβάνουν για συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς.

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και ΓΕΜΗ του Υπουργείου  Οικονομίας ζητώντας την εξεύρεση λύσης προκειμένου τα πιστοποιητικά να είναι πλήρη.