Η Ένωση ζητά από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών την παράταση του προλητπικού ελέγχου των δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο  για ένα ακόμα έτος προκειμένου να μην αυξηθούν τα ληξιπρόθεσμα των Δήμων και να συνεχίζεται απρόσκοπτα η κατασκευή των δημοσίων έργων