Σε εκτέλεση απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής της, η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε αίτημα στους αρμόδιους Υπουργούς για παράταση του ΕΣΠΑ, αφού το Πρόγραμμα έχει εισέλθει στην τελική φάση υλοποίησής του, και ενώ απομένει μόνο ένα εξάμηνο μέχρι τη λήξη του, τα περισσότερα έργα κινδυνεύουν να μείνουν ημιτελή.