Η ‘Ενωση ζητά απο τον Υπουργό Υποδομών να εκδώσει απόφαση για μείωση του προϋπολογισμού των έργων που μπορούν να αναλάβουν οι εμπειροτέχνες και την κατάταξή τους σε μία κατηγορία έργων προκειμένου να μην αφαιρείται αντικείμενο από τις μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.