Την αποφασιστική παρέμβαση της Πολιτείας για την κατάργηση των Νομαρχιακών Μητρώων και των εμπειροτεχνών ζητά με επιστολή της η ΠΕΔΜΕΔΕ προτάσσοντας με κύρια αιτια :

α) την ασφάλεια, β) την ποιότητα των έργων και γ) την καταπολέπηση της αδήλωτης εργασίας.

Στην προσπάθειά της αυτή και πριν κλιμακώσει τις ενέργειές της με προσφυγή στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα, προσβλέποντας στη συνδρομή της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (F.I.E.C.), που ως συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρωτοπόρος στην καταπολέμηση των ως άνω παθογενειών του κατασκευαστικού κλάδου.