Επειδή σύμφωνα με διαμαρτυρίες των μελών της Ένωσης, το Τεχνικό Συμβούλιο ΕΦΚΑ δε συνεδριάζει το τελευταίο εξάμηνο, η Ένωση ζητά την εύρυθμη λειτουργία του για να επιλύονται τα θέματα των Εργοληπτών