Αποδεχόμενη τις αιτιάσεις της διαμαρτυρίας  του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου ζητά από το Δήμο Κόνιτσας την επαναδημοπράτηση του έργου  για την «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αετόπετρας»