Η  Ένωση με έγγραφό της προς τη Διεύθυνση  Δ3 της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , που είναι αρμόδια πλέον για τις συμβάσεις των αναδόχων  με την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων  (ΤΕΟ ΑΕ) , ζητά την εξόφληση των λογαριασμών που αφορούν εκτελεσμένες εργασίες