Η ‘Ενωση με επιστολή της στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και Οικονομικών ζητά την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς αυτή είναι η λύση για ταχύρυθμη ανάπτυξη της οικονομίας