Η Ένωση απέστειλε επιστολή στο Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά με την οποία ζητά να απαλείψει τις επιπλέον απαιτήσεις για ISO για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ από τη διακήρυξη έργου που δημοπρατεί ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων