Μετά την επιστολή της Ένωσης για την αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης εγκυκλίου για το κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ ως απολογιστική δαπάνη, συνάχθηκε με την κατεύθυνση αυτή και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υποδομών, κ. Αντώνιος Κοτσώνης, όπου  διαβίβασε το αίτημα της Ένωσης για τον υπολογισμό του κόστους διαχείρισης των ΑΕΚΚ ως απολογιστική δαπάνη προς τη Δ/νση Νομοθετικού του Υπουργείου τονίζοντας ότι το θέμα υφίσταται, είναι σοβαρό και πρέπει να ρυθμιστεί.