Έγινε η τέταρτη συνεδρίαση της πλατφόρμας bus.gr  στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς των επαγγελμάτων του κατασκευαστικού τομέα και εκπρόσωποι των Αρχών με ευθύνη σε θέματα εκπαίδευσης και αδειοδότησης επαγγελμάτων.

Παρουσιάστηκε ο “οδικός χάρτης” για την ενεργειακή πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων της οικοδομής που συζητήθηκε διεξοδικά και λήφθηκαν υπόψιν οι προτάσεις των φορέων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ επεσήμανε την αναγκαιότητα συμμετοχής του εργοδοτικού τομέα που θα εξασφαλίσει την επιτυχία της όλης προσπάθειας, πρόταση η οποία και περιλήφθηκε στην οριστικοποίηση του τελικού χάρτη / πλάνου. Επιπλέον για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της όλης προσπάθειας προτάθηκε από την Ένωση η σύσταση συμβουλίου δεξιοτήτων με συμμετοχή των εργοδοτών.

Όλοι οι συμμετέχοντες φορείες αναμένεται να δηλώσουν την υποστήριξη του οδικού χάρτη που παρουσιάστηκε, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται να συνδεθεί με το εθνικό πλάνο ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων για το 2020.