Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου που προκηρύσσεται ως προμήθεια