Η Ένωση, εν όψει της ανακοίνωσης των νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ που πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος μηνός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Επανεκκίνηση”,  ζητά με επιστολή της από τον Υπουργό Οικονομίας κ. Χριστοδουλάκη να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν άμεσα οι οριστικές οδηγίες, συμπεριλαμβάνοντας στους δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών  τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αφορούν σε εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων, προκειμένου να δικαιούνται συμμετοχής.