Με επιστολή της προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να περιληφθεί ως κατεύθυνση στο κεφάλαιο των μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων διακριτή κατηγορία η οποία αφορά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση στον τομέα των κατασκευών, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αυτή στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού όλων των τομέων της Ελληνικής Οικονομίας.