Σε συνέχεια της από 02.08.2019 συναντήσεως του Προέδρου της Ένωσης με τον Υπουργό Εσωτερικών, η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή  με την οποία υπενθυμίζει το θέμα της επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και ζητά την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης