Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας την άμεση έκδοση εγκυκλίου για τον υπολογισμό του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ) ως απολογιστική δαπάνη, όπως προέκυψε και από τα συμπεράσματα της Ημερίδας με θέμα “Η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την κατασκευή δημοσίων έργων” που διοργάνωσε τον Δεκέμβριο 2018 η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ.