Για την έγκαιρη εξόφληση λογαριασμών έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης αποφάσεως μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υπουργείου.