Επειδή η θητεία των Επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ έληξε την 31.12.2017, η Ένωση ζητά άμεσα την επανασύστασή τους για να διεκπεραιώνονται έγκαιρα οι υποθέσεις των μελών της