Η Ένωση ζητά από την Υπουργό Εργασίας την άμεση κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ και ΕΤΑΚΔΕ επί των λογαριασμών δημοσίων έργων, δεδομένου ότι και τα δύο Ταμεία έχουν πλέον καταργηθεί