Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας με την οποία ζητά να εκδώσει άμεσα τις απαραίτητες αποφάσεις για την απόδοση της νόμιμης περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ, προκειμένου να είναι σε θέση το Ταμείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σκοπού του, ήτοι της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των ασφαλισμένων στον τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ.