Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία  εξόφλησης των ληξιπροθέσμων των Δήμων και η ροή χρημάτων στην αγορά,  η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την άμεση έκδοση της απαραίτητης υπουργικής απόφασης