Με την ΠΟΛ 1264/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το ΦΠΑ στα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Έτσι, εξαιρούνται από την αντιστροφή της υποχρέωσης και επιβαρύνονται με ΦΠΑ τα τιμολόγια τεχνικών έργων που εκδίδονται για μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Με την ως άνω  ΠΟΛ παρέχονται και χρήσιμα, διευκρινιστικά παραδείγματα