Η Ένωση απέστειλε έγγραφο προς τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ζητώντας να μην επηρεάζει το ποσό των  δικαιωμάτων  προαίρεσης  τον υπολογισμό των καλούμενων τάξεων σε έργο που πρόκειται να δημοπρατηθεί την 14η Ιουνίου 2016