Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 172 Α/2015 η υπ΄αριθμ. 48/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία συστάθηκε  Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής της χώρας.

Έργο της Επιτροπής αυτής  είναι:

-Η έγκριση σχεδίων δράσης

-Η συστηματική παρακολούθηση των εγκριθέντων και εκπονούμενων σχεδίων δράσης

-Ο εντοπισμός σημείων που μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις

-Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των καθυστερήσεων

-Η προώθηση διοικητικών πράξεων ή και νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και

-Η επικαιροποίηση /αναθεώρηση σχεδίων δράσης, εφόσον απαιτείται.

Στο ΦΕΚ καταγράφονται συγκεκριμένα έργα που, μεταξύ άλλων, εντάσσονται στο έργο της εν λόγω Επιτροπής 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

Post comment