Ψηφίστικε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου με τίτλο ”Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις” Παραθέτουμε το απόσπασμα απο τα επίσημα πρακτικά της ΙΔ’ 24/10/2013 Συνεδρίασης της Βουλής. Αναμένεται η δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ