Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατέθεσε στις Εργοληπτικές Οργανώσεις σχέδιο καταστατικού για την “Εθνική Συνομοσπονδία του Κατασκευαστικού Κλάδου” συνοδευόμενο από σχετική διαγραμματική απεικόνιση της Συνομοσπονδίας που προτείνει για την ενιαία έκφραση του κλάδου.