ΕΡΓΑ

2011

Α

Β

Γ

Δ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΑΤΟΕ

ΑΤΟΕ

ΑΤΟΕ

ΑΤΟΕ

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

NEO

ΑΤΕΟ

ΑΤΕΟ

ΑΤΕΟ

ΑΤΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

ΑΤΕΟ

ATEO

ΑΤΕΟ

ΑΤΕΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΤΕΠ

ΑΤΕΠ

ΑΤΕΠ

ΑΤΕΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΤΗΕ

ΑΤΗΕ

ΑΤΗΕ

ΑΤΗΕ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

ΑΤΛΕ

ΑΤΛΕ

ΑΤΛΕ

ΑΤΛΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΑΤΥΕ

ΑΤΥΕ

ΑΤΥΕ

ΑΤΥΕ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

ΑΤΑΕ

ΑΤΑΕ

ATAE

ΑΤΑΕ

 

 

όπως αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους Συντελεστές Αναθεώρησης του Β’ Τριμήνου 2011  (ΑΤΟΕ και ΑΤΑΕ) συμπεριλαμβάνοται οι διορθωμενες τιμές  όπως προέκυψαν μετά την κοινή επιστολή – επισήμανση των Εργοληπτικών Οργανώσεων