Συνεχίζεται ακόμη η αποχή των Εργοληπτών της Δωδεκανήσου από τον προγραμματισμένο επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στις Κοινότητες Διμυλιάς και Ελεούσας της Δ.Ε. Καμείρου και στην Κοινότητα Σιαννών της Δ.Ε. Ατταβύρου)»,  που διενεργούσε ο Δήμος Ρόδου, λόγω της δυσπραγίας που εξακολουθεί να υπάρχει στην εξόφληση των εκτελεσμένων εργασιών που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις, και ειδικότερα σε έργα που έχουν ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι, ο εν λόγω διαγωνισμός όπως και μια σειρά προηγούμενων, έχουν αναβληθεί για τον ίδιο ακριβώς λόγο, καθώς η Οικονομική Υπηρεσία αδυνατεί να κατανοήσει την ασφυξία που προκαλεί στην τοπική αγορά ακλουθώντας τους ρυθμούς και την διαδικασία που αυτή επιλέγει κι έχει αποφασίσει να εφαρμόσει, για την εξόφληση των ενταλμάτων δεδουλευμένων εργασιών και υπηρεσιών που έχουν προσφέρει οι Εργολήπτες στο Δήμο Ρόδου σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, τις οποίες έχουν εξ ολοκλήρου τηρήσει.

Επισημαίνεται επίσης ότι όσο διαρκεί η προαναφερόμενη δυσπραγία, την οποία η Οικονομική Υπηρεσία αρνείται τόσο να εξηγήσει όσο και να δώσει λύση, οι εργολήπτες της Δωδεκανήσου θα εξακολουθούν να απέχουν από τους διαγωνισμούς που διεξάγει ο Δήμος Ρόδου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντιμετώπιση που τυγχάνουν μέχρι σήμερα.