Παρά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, το ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η απεργία- αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων και Μελετών

Η Ένωση έχει διατυπώσει την άποψή της με προγενέστερη ανακοίνωση, η οποία εξακολουθεί να ισχύει,  καλώντας ευρύτερα τον εργοληπτικό κόσμο να απέχει από τις δημοπρασίες και τις επιτροπές, συμπλέοντας με το ΤΕΕ