Δημοσιεύουμε την πρόσκληση συνεδρίασης της Δ.Ε της Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί την 04.07.2019