Όπως μας πληροφόρησε ο εκπρόσωπός μας  στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ κ. Ξενοφών Καρκαντζός, στη συνεδρίαση της 11/1/2016 αποφασίστηκε να προταθεί η παράταση της προθεσμίας της πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του Ταμείου  του Β’ εξαμήνου 2015 έως τις 15/02/2016.

Η συγκεκριμένη πρόταση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ εγκρίθηκε  στη συνεδρίαση του ΕΤΑΑ που  πραγματοποιήθηκε  στις 13/1/2016. Συνεπώς παρατάθηκε η προθεσμία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 έως τις 15/02/2016