Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση  της αποχής των εργοληπτών από τους διαγωνισμούς έως την 04.03.2016