Πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, και του Προέδρου της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη. 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και το φαινόμενο των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (Α.Χ.Π.) όπου ο Υπουργός διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι στα τέλη του μηνός Αυγούστου πρόκειται να εκδοθεί η εγκύκλιος που θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο των  Ασυνήθιστα Χαμηλών  Προσφορών (Α.Χ.Π.).