Την Τετάρτη 16 Μαίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλέξανδρου Φλαμπουράρη και του Προέδρου της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη.

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν καίρια θέματα όπως :

  1. Οι μεγάλες εκπτώσεις – ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (Α.Χ.Π.),
  2. Τα Μητρώα,
  3. Η έλλειψη αντικειμένου  εργασίας και η συρρίκνωση του Π.Δ.Ε.

Aκολούθως συζητήθηκε το θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ, όπου το ΤΜΕΔΕ είναι βασικός μέτοχος και καλείται να συμμετάσχει σε αυτή την αύξηση με ίδια κεφάλαια, τα οποία δεν διαθέτει. Ο Πρόεδρος εξήγησε την αγωνία του εργοληπτικού κλάδου για αυτή την σημαντική απόφαση, αφού αναμφισβήτητα πρέπει να στηριχθεί η ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ, που είναι η Τράπεζα των Μηχανικών αλλά παράλληλα πρέπει να διασφαλισθεί και η βιωσιμότητα του ΤΜΕΔΕ, που αποτελεί τον πυλώνα της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των μικρών Εργοληπτικών επιχειρήσεων και των ατομικών Εργοληπτών. Ο κ. Δακτυλίδης παρέθεσε στον Υπουργό τόσο τις πρόσφατες όσο και τις παλαιότερες, από τις αρχές του 2017, επιστολές της ΠΕΔΜΕΔΕ που ζητά από το Υπουργείο να αποδώσει στο Ταμείο την περιουσία του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που δικαιούται, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και να μην τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του.

Ο κ. Φλαμπουράρης, ακούγοντας με προσοχή το θέμα αυτό, προχώρησε άμεσα στη διαδικασία για την καταβολή των χρημάτων που ζητήθηκαν για τη συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ, αφού του τονίσθηκε ιδιαιτέρως πόσο σημαντική είναι για τη βιωσιμότητα του ΤΜΕΔΕ η κάλυψη της συμμετοχής του σε αυτή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τέλος ο Υπουργός εκδήλωσε ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ανέλαβε να υλοποιήσει η Ένωση για την κατάρτιση εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο κ. Δακτυλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πνεύμα της συνάντησης, η οποία ήταν ιδιαιτέρως φιλική και «συναδελφική».