Πραγματοποιήθηκε  στις 17 Δεκεμβρίου συνάντηση του Προεδρείου της ΠΕΔΜΕΔΕ  με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Ράικο και με μέλη του ΔΣ  της Αρχής, με θέμα τις παρατηρήσεις  που απέστειλε η ΠΕΔΜΕΔΕ, στα προς διαβούλευση πρότυπα τεύχη διακηρύξεων,  σχετικά με την προσκόμιση του πρωτότυπου πτυχίου ΜΕΕΠ κατά τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ανέπτυξε την στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί στους  διαγωνισμούς  με τον περιορισμό πρόσβασης των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων,  εξ αιτίας της μη υποχρέωσης προσκόμισης του πρωτότυπου ΜΕΕΠ, σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις, για έργα προϋπολογισμού κάτω του ορίου των κοινοτικών οδηγιών, καθώς επίσης και την σύγχυση που προκαλούν οι υφιστάμενες διατάξεις στις διάφορες Επιτροπές Διαγωνισμού ανά την επικράτεια.

Μετά από συζήτηση oΠρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΔΗΣΥ δεσμεύτηκαν ότι θα μελετήσουν το θέμα και επιφυλάχθηκαν για την εξεύρεση  τρόπου επίλυσής του.

Επίσης ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Ράικος δεσμεύτηκε ότι μόλις συγκεντρωθεί ένα κατ’ αρχήν σχέδιο των υπό σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων,  θα κοινοποιηθεί στην ΠΕΔΜΕΔΕ, ώστε να καταθέσει τις παρατηρήσεις της.

Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ παρέστησαν το Προεδρείο της Ένωσης και ο Νομικός Σύμβουλος.