Την Παρασκευή 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προεδρείου της Ένωσης και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μετά από πρόσκληση της Αρχής.  Στη συνάντηση παρευρέθη από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ευάγγελος Κασσελάς και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος και από πλευράς Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Καταπόδης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Εκατομμάτης, ο Αναπλ. Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης κ. Ευάγ. Καραμανλής και η Προϊσταμένη Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών κα Μίνα Καλογρίδου.

Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και ήταν ιδιαιτέρως αποδοτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή εξετίμησε την ευρωπαϊκή πορεία της Ένωσης και το γεγονός ότι είναι η μοναδική Εργοληπτική Οργάνωση που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (F.I.E.C.) που είναι κοινωνικός εταίρος στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις.

Τέλος η Ένωση δεσμεύθηκε να αποστείλει στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κείμενο με τις παθογένειες του Ν. 4412/16 προκειμένου οι απόψεις της Ένωσης να συμπεριληφθούν στις προτάσεις που θα απευθύνει η Αρχή προς το Υπουργείο για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου.