Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης, κ.κ. Γεώργιος Ρωμοσιός  και Μιχαήλ Δακτυλίδης, πραγματοποίησαν  δεύτερη συνάντηση  με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη για τα θέματα του κλάδου, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, κατόπιν προσκλήσεώς του.

 Το Προεδρείο της ΠΕΔΜΕΔΕ αφενός  παρουσίασε τις θέσεις της Ένωσης για  το υπό ψήφιση σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και αφετέρου  παρέδωσε στον Υπουργό Τεύχος Προσδιορισμού Κοστολογικού Ορίου, μία μελέτη-πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αντιμετώπιση των υψηλών προσφερομένων εκπτώσεων στα δημόσια έργα.

Την ίδια ημέρα ο  Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης παρέστησαν  σε κοινή συνεδρίαση στη Βουλή  της Διαρκούς Επιτροπής  Παραγωγής και Εμπορίου και της  Διαρκούς Επιτροπής  Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης , όπου είχαν  προσκληθεί.

Κατά τη συνεδρίαση των Επιτροπών   ο  κ. Ρωμοσιός ανέπτυξε   τις θέσεις της Ένωσης για  το υπό ψήφιση σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Υπήρξε έντονη ανησυχία από τους παρόντες  Βουλευτές για τις υπερβολικά υψηλές εκπτώσεις και ο Πρόεδρος κατέθεσε στο Προεδρείο των   Επιτροπών  την πρόταση της Ένωσης για το κοστολογικό όριο.  

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ απήντησε σε  σχετικά ερωτήματα  που του απηύθυναν Υπουργοί και Βουλευτές.