Το   Προεδρείο της Ένωσης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ προκειμένου να συζητήσουν για το θέμα των Προεδρικών Διαταγμάτων που πρόκειται να εκδοθούν σε εφαρμογή του ν. 4278/2014.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης παρέδωσε στον κ. Ράικο γνωμοδότηση που έχει εκπονήσει έγκριτος Νομικός, ο κ. Χ. Ταγαράς προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το αίτημα της Ένωσης για τη διατήρηση των κατωτάτων ορίων κάτω από το όριο της Κοινοτικής Οδηγίας.

Παράλληλα ο κ. Ρωμοσιός εγχείρισε στον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής και φάκελο με τα ισχύοντα συστήματα  κατηγοριών έργων  σε 5 Ευρωπαϊκές Χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνηγορούν για τις θέσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Ο κ. Δ. Ράικος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και για τα δύο κείμενα και δεσμεύθηκε να εξετάσει ενδελεχώς τα θέματα αυτά.

Ο κ. Γ. Ρωμοσιός τέλος ζήτησε από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ να στηρίξει τις δίκαιες θέσεις της Ένωσης στην κατάρτιση των επικείμενων Προεδρικών Διαταγμάτων.