Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού & Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Εμμανουήλ Γραφάκο με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν στον κατασκευαστικό κλάδο.

Στην συνάντηση παρέστησαν ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος και η Τεχνική Σύμβουλος της Ένωσης κα Έφη Τριτοπούλου. Ήταν μία πολύ χρήσιμη και επικοικοδομητική συνάντηση καθώς αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στον κατασκευστικό κλάδο.