Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουνίου συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη και της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΑ κας Ευγενίας Φωτονιάτα στο Υπουργείο Οικονομίας.

Κατά τη συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης παρουσίασε συνοπτικά τις ευρωπαϊκές δράσεις της Ένωσης και την ένταξή της στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα /πράξη κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών. Για την συγκεκριμένη πράξη ενημέρωσε την κα Φωτονιάτα για τα δύο σκέλη του προγράμματος πάνω στα οποία θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα.

Επιπλέον συζητήθηκαν και τα υπόλοιπα ανοιχτά προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς και αυτά που πρόκειται να προκηρυχθούν και δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα μπορούν σε αυτά να ενταχθούν και κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Η κα Φωτονιάτα ενημέρωσε για τον προγραμματισμό του Υπουργείου σε σχέση με τα έργα ΕΣΠΑ που πρόκειται να προκηρυχθούν και αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις και επεμβάσεις σε νοσοκομεία, γυμναστήρια και άλλα δημόσια κτήρια.

Η συζήτηση γενικότερα έγινε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα.