Πραγματοποιήθηκε στις 08/03/2018 συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών, κ.  Γεώργιο Δέδε.  Κατά τη συνάντηση αυτή έγινε μία συνοπτική αναφορά στα τρέχοντα θέματα του κατασκευαστικού κλάδου και εδόθη υπόσχεση ότι στο επόμενο διάστημα το Υπουργείο θα ασχοληθεί επισταμένα με τα ζητήματα που απασχολούν τους εργολήπτες δημοσίων έργων.