Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ συναντήθηκε με τον νέο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) κ. Στέλιο Κροκιδά και συζήτησαν το θέμα της αρωγής του Οργανισμού στην δυνατότητα των Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ανάληψη έργων στο εξωτερικό (εγγυητικές επιστολές κλπ.)

Ο κ. Κροκιδάς, ο οποίος προέρχεται από την ελεύθερη αγορά και είναι ειδικός στον τομέα Ασφαλίσεων – Αντασφαλίσεων, διαβεβαίωσε τον Αντιπρόεδρο ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Οργανισμού η σύνδεση των εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Εταιρείες ώστε με την διαμεσολάβηση του ΟΑΕΠ να λάβουν οι πρώτες κατόπιν αξιολογικών κριτηρίων, την δέουσα βοήθεια στην επιχειρηματική τους εξωστρέφεια