Στα πλαίσια των επαφών της ΠΕΔΜΕΔΕ με τα Πολιτικά Κόμματα πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και με Αντιπροσωπεία Βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.), στη Βουλή, όπου παρουσιάστηκαν και εξετάσθηκαν τα τρέχοντα θέματα του κατασκευαστικού κλάδου όπως το ασφαλιστικό, το θεσμικό πλαίσιο και άλλα θέματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε. αντιμετώπισαν τα θέματα που τους παρουσιάσθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεσμεύθηκαν να προωθήσουν τις λύσεις που τους αναπτύχθηκαν.

Στην συνάντηση αυτή παρέστησαν από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Γκολιόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Ευάγγελος Κασσελάς.