Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ.κ. Γεώργιος Ρωμοσιός και Μιχαήλ Δακτυλίδης συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  κ. Αντώνιο Μπέζα.

Στη συνάντηση στην οποία παρέστη και ο εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ στο ΤΣΜΕΔΕ κ. Ξ. Καρκαντζός  συζητήθηκαν   θέματα ασφαλιστικά του ΤΣΜΕΔΕ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας καθώς και θέματα αρμοδιότητας  ΙΚΑσε σχέση με τις χρονοβόρες εκκαθαρίσεις των έργων και τους υψηλούς συντελεστές εργατικής δαπάνης.

Μεταξύ των άλλων ετέθη από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ το θέμα της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ, η διατήρηση της εγγυοδοσίας καθώς και το θέμα της συνταξιοδότησης των μηχανικών εργοληπτών δημοσίων  έργων. Ζητήθηκε να γίνεται η διακοπή της επαγγελματικής ενασχόλησης ένα μήνα πριν την έναρξη καταβολής  της  σύνταξης καθώς επίσης και η επιμήκυνση της ρύθμισης τυχόν οφειλών σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσού της ρύθμισης.