Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ συνάντηση μεταξύ των Προέδρων της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη και ΣΑΤΕ, κ. Γεωργίου Βλάχου για το θέμα της “Ενιαίας έκφρασης του εργοληπτικού κλάδου”. Στην συνάντηση ήταν επίσης παρών και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος που παρουσίασε στον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ την πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για ίδρυση Ομοσπονδίας, που είχε προταθεί αρχικά στις Εργοληπτικές Οργανώσεις το 2012. Μετά την παρουσίαση και ανάπτυξη της πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για την ενιαία έκφραση του εργοληπτικού κλάδου, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ επιφυλάχθηκε να συζητήσει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΣΑΤΕ.