Πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαίου  συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν σε  :

    Kαθυστερήσεις πληρωμών έργων ΕΣΠΑ και Π.Δ.Ε.

    Aναστολή του νόμου 4281/2014 και τη διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων οδηγιών 24 & 25/2014 στον νόμο 3669/2008

    Aναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων – νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της αρνητικής αναθεώρησης

    Kατάργηση πρόσθετων εγγυήσεων για υφιστάμενες συμβάσεις

   Aναδιάρθρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κατεύθυνση την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με έργα αντίστοιχου προϋπολογισμού

     Eπαναφορά των κατώτατων ορίων προϋπολογισμού έργων

     Kατάργηση των εμπειροτεχνικών πτυχίων

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα μελετήσει προσεχτικά τα ζητήματα και θα επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από πλευράς Υπουργείου εκτός του κ. Υπουργού παρέστησαν οι κ. Ηλ. Ξανθάκος, Στ. Ραπτόπουλος, Κ. Μπούμπα.

Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γεώργιος Ρωμοσιός, ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο Γεν. Γραμματέας κ. Ευάγγελος Κασσελάς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εταιρειών κ. Γεώργιος Αναστασόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος.