Σήμερα Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 έλαβε χώρα συνάντηση της ΠΕΔΜΕΔΕ και των άλλων Εργοληπτικών Οργανώσεων με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, κατά την οποία αναπτύχθηκαν αναλυτικά τα θέματα που προέκυψαν με την κατάθεση των τροπολογιών για τα κατώτατα όρια καθώς και με το υπό ψήφιση ν/σ δημοσίων συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ ανέπτυξε στον Υπουργό τις θέσεις της Ένωσης για τη διατήρηση των ορίων κάτω από το όριο της Κοινοτικής Οδηγίας, κάτι το οποίο, όπως επισημάνθηκε στον Υπουργό, είναι σύμφωνο με την Κοινοτική Νομοθεσία.

Εν όψει των, προς έκδοση, Προεδρικών Διαταγμάτων ο κ. Χρυσοχοϊδης υπεσχέθη ότι έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχει αποστείλει στις Εργοληπτικές Οργανώσεις Σχέδιο του Υπουργείου αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να ακολουθήσει διαβούλευση και επεξεργασία.

Εδήλωσε επίσης ότι σε ν/σ του Υπουργείου (ΥΠΥΜΕΔΙ) που θα έρθει προς ψήφιση το Σεπτέμβριο θα αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα της αναθεώρησης των τιμών.

Την Ένωση εκπροσώπησαν στη συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρωμοσιός και ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης