Πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου συνάντηση με την Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο “Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών” με δικαιούχο την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Στην συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο Νομικός Σύμβουλος κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος, η κα Ελένη Παπαγιάννη καθώς και οι Σύμβουλοι του Προγράμματος.

Η συνάντηση, που αφορούσε τεχνικά ζητήματα, ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική και δόθηκαν διευκρινίσεις και από τις δύο πλευρές ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης της πράξης.