Επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους με θέμα “Συμπράξεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία – Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη (Build Up Skills).

Εδώ η επιστολή